Zahraniční přeprava - Begoma

Zahraniční přeprava

Nabízíme silniční přepravu do všech evropských zemí a z nich a můžeme nabídnout jak vysokou kapacitu, tak konkurenceschopné ceny. Máme řádově několik set přeprav týdně do většiny zemí v Evropě, Íránu, na Kavkaz a na Středním východě.

Máme okolo padesáti specializovaných přívěsů pro nákladní vozidla, které provozujeme v pravidelné/liniové nákladní dopravě mezi Skandinávií a Německem, Švýcarskem, Itálií, Polskem, Českou republikou a Íránem. Při kompletních i dílčích nákladech spolupracujeme se širokou sítí subdodavatelů při zajištění kontroly kvality a s moderními informačními systémy, které zaručují v celém dopravním řetězci vysokou kvalitu.

Liniová doprava do Evropy a Íránu

Máme liniovou dopravu s denními odjezdy mezi Švédskem, Německem, Itálií, Švýcarskem, Českou republikou, Polskem a Íránem. Dopravu provádíme ve vlastní režii a s přibližně 70 vlastními dopravními prostředky.

Náš terminál se nachází v Höör ve Skåne v jižním Švédsku, kde probíhá překládka a kde provozujeme mezisklad. Máme dobře rozvinutou síť s partnery ve Švédsku a v každé cílové zemi, což zajišťuje rychlé, efektivní a bezpečné zacházení s přepravovaným materiálem. Máme moderní monitorovací systémy, které nám umožňují vždy informovat odesílatele i příjemce o aktuálním stavu přepravovaného zboží. Zajistíme, aby vaše zboží dorazilo bezpečně!

Erik Malmberg

Erik Malmberg

Traffic Director